Thứ Hai, 24/06/2024, 10:05 (GMT+7)
.

Gò Công Tây: Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh

5 năm qua, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (gọi tắt Nghị định 21) một cách nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Qua đó, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh (QP - AN) và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Thực hiện Nghị định 21, cấp ủy, chính quyền huyện Gò Công Tây đã tập trung lãnh đạo, đề ra các giải pháp chỉ đạo Lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn huyện củng cố và trang bị hiện đại hơn, đảm bảo sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp. Hệ thống công trình phòng thủ được đầu tư xây dựng và nâng cấp ngày càng vững chắc, đảm bảo QP - AN. Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện đã chủ động, tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Đồng thời, xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh vững mạnh, đảm bảo vật chất hậu cần cho xây dựng hoạt động KVPT, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ QP - AN của LLVT. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT - XH địa phương.

Diễn tập KVPT tại huyện Gò Công Tây.
Diễn tập KVPT tại huyện Gò Công Tây.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện bình quân đạt 7,56%/năm theo chỉ tiêu của tỉnh giao; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Quy hoạch phát triển KT - XH trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của huyện đều gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của huyện. Các dự án phát triển KT - XH đều chú trọng gắn với yêu cầu về QP - AN.  Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước. Huyện tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN hằng năm cho các đối tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ luôn được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ Dân quân tự vệ toàn huyện hiện đạt 0,93% so với dân số, tổ chức biên chế lực lượng Dự bị động viên bảo đảm theo đúng quy định, đạt 99,68%. 100% các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng và kịp thời cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, bảo đảm theo yêu cầu của kế hoạch tác chiến KVPT huyện.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại cũng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của huyện; bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật đều đúng quy định, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật đồng bộ.

Đặc biệt, công tác diễn tập KVPT các cấp được Ban Chỉ đạo đặt lên hàng đầu. Hằng năm, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác diễn tập theo nghị quyết, kế hoạch đã đề ra. Giai đoạn từ năm 2019 - 2023, huyện Gò Công Tây đã tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện 1 cuộc, được đánh giá đạt chất lượng xuất sắc, diễn tập cấp xã chiến đấu trong KVPT được 15 cuộc. Kết quả, các cuộc diễn tập đều đạt đúng mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối, thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, khả năng làm tham mưu của LLVT và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức hiệp đồng, xử trí tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, bám sát với tình hình thực tế địa phương.

Vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thực hiện Nghị định 21 trên địa bàn huyện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây Đinh Tấn Hoàng chỉ đạo: Trong thời gian tới, ngành Quân sự huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền, chức năng làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhằm tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP - AN, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng KVPT huyện đi vào chiều sâu, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ các cấp cả về chuyên môn, đạo đức, tiếp tục đấu tranh trước các luận điệu sai trái, chống phá trên mạng xã hội.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT huyện Gò Công Tây Huỳnh Thanh Bình đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo KVPT tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng tiềm lực QP - AN trong KVPT huyện ngày càng vững chắc, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách an sinh xã hội; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH gắn với củng cố QP - AN. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu xây dựng KVPT huyện vững chắc và hiệu quả.

QUẾ ANH - KIM LAN

.
.
.