Thứ Sáu, 29/04/2022, 15:43 (GMT+7)
.

Sửa chữa hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên Quốc lộ 30

(ABO) Mới đây, Ban Quản lý dự án 8 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) công khai hóa thông tin về các công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước; sửa chữa đường vào cầu, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông các cầu; sửa chữa hệ thống an toàn giao thông; sửa chữa hệ thống sơn kẻ đường trên Quốc lộ 30 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
 
Theo đó, đơn vị thi công các công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn từ Km4+800 đến Km30+456; sửa chữa đường vào cầu, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông các cầu Phong Mỹ Km47+316, Hồng Ngự 2 Km3+675 (tuyến tránh), Kháng Chiến 1 Km94+200, Bình Thạnh Km100+400, Thống Nhất Km101+760, Tân Công Chí Km104+857; sửa chữa hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km1+200 - Km47+590; Km94+200 - Km118+562; sửa chữa hệ thống sơn kẻ đường các đoạn Km34+200 - Km44+700, Quốc lộ 30, tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp. Dự án đầu tư xây dựng công trình trên được bắt đầu tại Km1+200 và kết thúc tại Km118+562, Quốc lộ 30 thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp. 
 
Trong đó, Quốc lộ 30 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang triển khai thi công xây dựng các công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn Km4+800 - Km5+380 (trái), Km4+800 - KM5+370 (phải); sửa chữa hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT đoạn từ Km1+200 - Km8+016 (toàn bộ đoạn tuyến Quốc lộ 30 đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang).
 
Dự án triển khai thi công trong vòng 150 ngày, bắt đầu từ ngày 26-4-2022. Ban Quản lý dự án 8, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang thông tin đến nhân dân biết để tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn khi lưu thông qua các khu vực đang thi công.
HÀ NAM
 
.
.
.